"Vertikální síť do zavazadlového prostoru"

bott* Vertikální síť do zavazadlového prostoru

2 209 558

bott* Vertikální síť do zavazadlového prostoru

12 429,12 Kč1

bott* Vertikální síť do zavazadlového prostoru

2 209 554

bott* Vertikální síť do zavazadlového prostoru

11 196,13 Kč1

Vertikální síť do zavazadlového prostoru

2 412 198

Vertikální síť do zavazadlového prostoru

23 870,88 Kč1

Vertikální síť do zavazadlového prostoru

2 412 199

Vertikální síť do zavazadlového prostoru

27 414,97 Kč1

Vertikální síť do zavazadlového prostoru

2 412 200

Vertikální síť do zavazadlového prostoru

33 232,65 Kč1

Vertikální síť do zavazadlového prostoru na zadní dveře nákladového prostoru

2 729 559

Vertikální síť do zavazadlového prostoru na zadní dveře nákladového prostoru

1 560,90 Kč1

Vertikální síť do zavazadlového prostoru svislá přepážka

2 490 751

Vertikální síť do zavazadlového prostoru svislá přepážka

9 383,55 Kč1

Vertikální síť do zavazadlového prostoru vodorovná

2 668 121

Vertikální síť do zavazadlového prostoru vodorovná

18 500,90 Kč1

Transit Custom 09.2023,

Pro Panel Van s dlouhým rozvorem

Vertikální síť do zavazadlového prostoru vodorovná

2 668 119

Vertikální síť do zavazadlového prostoru vodorovná

17 177,16 Kč1

Transit Custom 09.2023, Pro Panel Van s krátkým rozvorem

1 Doporučená prodejní cena včetně DPH. Zeptejte se prosím autorizovaného partnera Ford na cenu montáže příslušenství. Dovolujeme si upozornit, že dále mohou být zapotřebí doplňkové díly.

*Označené příslušenství je pečlivě vybrané značkové příslušenství externích dodavatelů, na něž mohou být poskytovány odlišné záruční podmínky. Podrobné informace vám sdělí dealer Ford. Slovní ochranná známka a loga Bluetooth® jsou vlastnictvím organizace Bluetooth SIG Inc. a jakýkoli způsob použití těchto ochranných známek společností Ford Motor Company je v souladu s licenčními podmínkami. Slovní ochranná známka iPhone/iPod a loga jsou vlastnictvím společnosti Apple Inc. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

UPOZORNĚNÍ NA VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Společnost Ford své výrobky neustále vyvíjí. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit specifikace, barvy, ceny modelů, předmětů a použít odlišné obrázky, které jsou zobrazeny a popsány v této online publikaci. Tato online publikace obsahuje jak originální příslušenství Ford, tak i celou řadu výrobků od našich dodavatelů. Hvězdičkou označené příslušenství jsou pečlivě zvolené značkové výrobky jiných dodavatelů, které mohou podléhat odlišným záručním podmínkám. Více informací o těchto podmínkách získáte stisknutím ikony "Záruka" umístěné u každého výrobku nebo od prodejce společnosti Ford. Namontované příslušenství může mít vliv na spotřebu vozidla. Slovní označení Bluetooth® a loga jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth® SIG, Inc. Veškeré jejich použití společností FORD MOTOR COMPANY je předmětem licence. Slovní označení iPhone/iPod a loga jsou vlastnictvím společnosti Apple Inc. Další ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

" " " "