10 "Pružná dělicí přepážka" Příslušenství pro všechna vozidla

Pružná dělicí přepážka Ochranný štít, průhledný

2 501 129

Pružná dělicí přepážka Ochranný štít, průhledný

4 047,45 Kč1

Pružná dělicí přepážka Ochranný štít, průhledný

2 501 127

Pružná dělicí přepážka Ochranný štít, průhledný

2 822,93 Kč1

Pružná dělicí přepážka Ochranný štít, průhledný

2 502 567

Pružná dělicí přepážka Ochranný štít, průhledný

5 207,84 Kč1

Pružná dělicí přepážka Ochranný štít, průhledný

2 501 131

Pružná dělicí přepážka Ochranný štít, průhledný

2 374,02 Kč1

Pružná dělicí přepážka průhledná

2 501 111

Pružná dělicí přepážka průhledná

2 822,93 Kč1

Pružná dělicí přepážka průhledná

2 501 123

Pružná dělicí přepážka průhledná

4 047,45 Kč1

Pružná dělicí přepážka průhledná

2 513 207

Pružná dělicí přepážka průhledná

3 490,85 Kč1

Pružná dělicí přepážka průhledná

2 501 133

Pružná dělicí přepážka průhledná

4 963,42 Kč1

Pružná dělicí přepážka průhledná

2 501 125

Pružná dělicí přepážka průhledná

2 374,02 Kč1

Pružná dělicí přepážka Pružný ochranný štít, průhledný

2 524 914

Pružná dělicí přepážka Pružný ochranný štít, průhledný

3 156,89 Kč1

1 Doporučená prodejní cena včetně DPH.

*Označené příslušenství je pečlivě vybrané značkové příslušenství externích dodavatelů, na něž mohou být poskytovány odlišné záruční podmínky. Podrobné informace vám sdělí dealer Ford. Slovní ochranná známka a loga Bluetooth® jsou vlastnictvím organizace Bluetooth SIG Inc. a jakýkoli způsob použití těchto ochranných známek společností Ford Motor Company je v souladu s licenčními podmínkami. Slovní ochranná známka iPhone/iPod a loga jsou vlastnictvím společnosti Apple Inc. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

UPOZORNĚNÍ NA VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Společnost Ford své výrobky neustále vyvíjí. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit specifikace, barvy, ceny modelů, předmětů a použít odlišné obrázky, které jsou zobrazeny a popsány v této online publikaci. Tato online publikace obsahuje jak originální příslušenství Ford, tak i celou řadu výrobků od našich dodavatelů. Hvězdičkou označené příslušenství jsou pečlivě zvolené značkové výrobky jiných dodavatelů, které mohou podléhat odlišným záručním podmínkám. Více informací o těchto podmínkách získáte stisknutím ikony "Záruka" umístěné u každého výrobku nebo od prodejce společnosti Ford. Namontované příslušenství může mít vliv na spotřebu vozidla. Slovní označení Bluetooth® a loga jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth® SIG, Inc. Veškeré jejich použití společností FORD MOTOR COMPANY je předmětem licence. Slovní označení iPhone/iPod a loga jsou vlastnictvím společnosti Apple Inc. Další ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.