Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana dat

Prečtěte si, prosím, níže uvedené Zásady společnosti Ford na ochranu dat na Internetu. K této informaci se vztahuje také řada často kladených otázek (FAQ), které jsou též k dispozici online. Pokud máte nějaké konkrétní otázky, které nejsou zahrnuty v oddíle FAQ, pošlete nám, prosím, svůj dotaz na adresu FORD MOTOR COMPANY, s. r. o. Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8.

Zásady ochrany dat na Internetu

Společnost FORD MOTOR COMPANY, s. r. o. respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštíví její internetové stránky a veškeré informace shromáždené o vás budou za prvé použity ke splnění jakékoliv služby, kterou budete případně požadovat, a za druhé ke zlepšení služeb, které vám jako společnost poskytujeme. Toho dosahujeme patřičným používáním informací.

Tyto informace nebudou prozrazeny nikomu mimo skupinu společnosti FORD MOTOR COMPANY Group1, mimo její dceřiné nebo přidružené společnosti, její zastupitelství, dealery nebo uživatele licence a jiné společnosti, se kterými Ford pro vás sjednal služby. Bude s nimi nakládáno podle zákonných ustanovení příslušného práva, týkajících se ochrany údajů a mohou být uloženy a zpracovány uvnitř nebo mimo Evropskou unii kdekoliv na světě.

Máte právo jako jednotlivec zjistit, jaké informace o vás máme, a v případě potřeby udělat opravy. Dále máte právo nás požádat, abychom tyto informace nepoužívali. Vyvineme veškeré možné úsilí, abychom respektovali vaše prání. Avšak určitá právní legislativa, zvlášte související s bezpečnostní problematikou, nebo finanční předpisy (např. při jednání s Ford Credit) nám v tom mohou zabránit.

Pokud máte nějaké konkrétní otázky, které nejsou zahrnuty v oddíle FAQ, pošlete nám, prosím, svůj dotaz na adresu FORD MOTOR COMPANY, s. r. o., Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8.

Skupina Ford Motor Company Group (dále jen "FMC") je společnost se sídlem ve Spojených státech amerických a v souvislosti s těmito Zásadami ochrany soukromí zahrnuje ty společnosti, ve kterých Ford vlastní nejméne 50 % společnosti (sem patří společnosti Ford v jednotlivých zemích a společnosti uvedené níže). Pro účely této smlouvy společnost Ford zahrnuje také automobilku Mazda, ve které Ford vlastní méně než 50 %.
Ford Credit
Lincoln

Cookies

V následujícím textu se dozvíte, co jsou soubory cookie a jak se používají.

Co je cookie?

Cookie je informace v podobě textového řetězce. Tento řetězec je obsahem cookie souboru, který webový server ukládá do webového prohlížeče ve vašem počítači, aby si vás zapamatoval. Soubory cookie pomáhají webovým serverům rychleji uspořádat obsah svých stránek tak, aby odpovídal vašim preferovaným zájmům. Většina významných serverů soubory cookie využívá. Samotné soubory cookie nelze používat k vaší identifikaci.

Cookie bežně obsahuje název domény, z které pochází, dobu své existence a hodnotu, což je obvykle náhodně vygenerované jednoznačné číslo.

Tento webový server používá dva typy souboru cookie:

Jak tento webový server soubory cookie používá a které informace do nich ukládá?

Dočasné soubory cookie:

Trvalé soubory cookie:

Cizí soubory cookie

Pres tento webový server k vám mohou přicházet soubory cookie vytvořené jinými servery. Slouží k následujícím účelům:

Jak odstranit soubory cookies

Veškeré soubory cookies, které byly nainstalovány do příslušné složky vašeho internetového prohlížece, lze snadno odstranit.

Následující postup platí pro Průzkumník Windows:

Spusťte program Průzkumník Windows.
Klikněte na tlačítko „Hledat“ na nástrojové lište.
Zadejte do vyhledávacího pole výraz „cookies“ a zvolte hledání typu „Soubory a složky“.
Klikněte na „Zahájit hledání“.
Dvakrát klikněte na nalezené složky.
Označte kterýkoli soubor typu „cookies“.
Stiskněte tlačítko „Delete“ na klávesnici.
Pokud používáte jiný správce souboru než Průzkumník Windows, informace o umístění souboru cookies naleznete v nápovědě daného programu.
Povolení a zakázání souboru cookies

V nastavení internetového prohlížeče máte možnost povolit nebo odmítnout přijímání souboru cookies. Pokud však tyto soubory zakážete, některé interaktivní prvky našich stránek mohou být nefunkční. Chcete-li být upozorněni před uložením souboru cookies na pevný disk svého počítače, řiďte se následujícími pokyny:

Používáte-li Internet Explorer 6.0:

Zvolte nabídku „Nástroje“.
Vyberte „Možnosti internetu“.
Kliknete na záložku „Soukromí“.
Upravte nastavení přemístěním posuvníku.
Upravte nastavení přemístěním posuvníku.
Přejděte do složky se soubory cookies.
Odstraňte veškeré soubory v této složce.
Po odstranění souboru nezůstanou ve vašem počítači žádné soubory cookies a váš internetový prohlížeč nebude žádné další soubory cookies přijímat.

Používáte-li Internet Explorer 7.0:

Ukončete program Internet Explorer 7 a zavřete všechna okna programu Průzkumník Windows.
Klikněte na „Start“, poté „Spustit“, zadejte „inetcpl.cpl“, stiskněte ENTER.
V záložce „Obecné“ klikněte na „Odstranit“ v sekci Historie prohlížení dialogového okna Vlastnosti internetu.
V dialogovém okně Odstranit historii prohlížení klikněte na „Odstranit soubory cookie“.
V dialogovém okně Odstranit soubory cookie klikněte na „Ano“.

Používáte-li Internet Explorer 8.0:

Klikněte na „Bezpečnost“ na příkazové lište.
Zvolte „Odstranit historii prohlížení“.
Vyberte soubory cookies a klikněte na „Odstranit“.
Alternativou může být nová funkce programu Internet Explorer 8, která dovoluje uživatelům prohlížet Internet, aniž by byly zaznamenávány jakékoli informace o navštívených stránkách (včetně souboru cookies). Funkci aktivujete takto:
Klikněte na „Bezpečnost“ na příkazové lište.
Zvolte možnost „Procházení se službou InPrivate“.
Pokud používáte některou ze starších verzí programu Internet Explorer, která není v tomto přehledu uvedena, navštivte prosím webové stránky společnosti Microsoft a nainstalujte si novejší verzi.

Používáte-li Mozilla Firefox:

Zvolte „Nástroje“, potom „Možnosti“ (nebo „Upravit | Předvolby“ v Linuxu).
Zvolte „Soukromí“.
Na panelu Cookies klikněte na „Zobrazit Cookies“.
Chcete-li odstranit jeden soubor cookies, označte ho v seznamu a Klikněte na „Odstranit cookies“.
Chcete-li odstranit všechny soubory cookies, Klikněte na tlačítko „Odstranit všechny cookies“.

Používáte-li Google Chrome:

Zvolte v nabídce „Nástroje“ položku „Možnosti“.
Klikněte na kartu Pod pokličkou a vyhledejte část „Ochrana osobních údajů“.
V části Nastavení souboru cookies klikněte na tlačítko „Zobrazit soubory cookies“.
Chcete-li smazat celý seznam, klikněte na tlačítko „Odebrat vše“.
Chcete-li smazat konkrétní soubor cookies, vyberte web, který soubor vytvořil, a klikněte na tlačítko „Odebrat“.
Až budete hotoví, klikněte na tlačítko „Zavřít“.

Používáte-li Safari:

Zvolte „Preferences“ z nabídky Safari.
Klikněte na ikonu „Security“.
Klikněte na tlačítko „Show cookies“.
Vyberte soubory cookies, které chcete odstranit.
Stiskněte tlačítko Remove.

PRŮVODCE SOUBORY COOKIE

V zájmu uživatelské spokojenosti a možnosti speciálně upravit obsah stránek pro každého návštevníka využívá společnost Ford na svých webových stránkách technologie jako cookies, pixely a místní úložiště. Tento průvodce vám co nejsrozumitelnější formou vysvětlí, co to cookies jsou, jaký je účel cookies použitých na webu společnosti Ford a jaké máte možnosti je omezit či smazat.

Co je to cookie?

Technologii cookies (angl. koláček, sušenka) používá téměr každá webová stránka. Cookie je malý soubor, jenž si pamatuje různá nastavení internetové stránky. Při první návštěvě stránky se tento soubor prostřednictvím prohlížece uloží v počítači, a když při další návštěvě ze stejného počítače prohlížeč zjistí, že se na vašem počítači nachází relevantní cookie (která např . obsahuje název stránky), využije data, jež cookie obsahuje, a odešle je zpátky na stránky. Díky tomu webová stránka “zjistí”, že jste stránku již navštívili, a může podle toho v některých případech upravit zobrazený obsah.

Přednosti cookies

Některé cookies jsou velmi užitečné, neboť zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštěvovaného webu. Použijete-li stejný počítač a prohlížeč, zapamatují si například vaše preference nebo nám pomohou zjistit, jak naše stránky využíváte, a upraví obsah podle vašich zájmů a potřeb. Žádná z cookies použitých na našich stránkách nesbírá informace, jež by obsahovaly vaše osobní identifikacní údaje.

Níže uvedená tabulka zobrazuje seznam hlavních cookies, jež jsou použity na webových stránkách společnosti Ford, včetně vysvětlení, kde se vyskytují a jaký je jejich účel.

Omezení a mazání cookies

Přejete-li si změnit nastavení cookies ze stránek společnosti Ford (případně jakýchkoli jiných webů), eventuálně je úplně zablokovat a smazat, můžete tak učinit v nastavení prohlížeče.

Většina prohlížečů povoluje schválení nebo odmítnutí všech cookies, schvalování pouze určitých typů cookies, případně vás může upozornit pokaždé, když chce stránka stáhnout cookie. Smazat uložené cookies je rovněž velmi jednoduché.

Postup omezení a smazání cookies se u jednotlivých prohlížečů může lišit. Přesný návod pro svůj prohlížeč zjistíte volbou Nápověda v menu svého prohlížeče, popřípadě návštěvou stránky http://www.aboutcookies.org (anglicky), jež krok za krokem vysvětlí, jak omezit či smazat ukládání cookies ve většině prohlížečů.

UPOZORNĚNÍ NA VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Společnost Ford své výrobky neustále vyvíjí. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit specifikace, barvy, ceny modelů, předmětů a použít odlišné obrázky, které jsou zobrazeny a popsány v této online publikaci. Tato online publikace obsahuje jak originální příslušenství Ford, tak i celou řadu výrobků od našich dodavatelů. Hvězdičkou označené příslušenství jsou pečlivě zvolené značkové výrobky jiných dodavatelů, které mohou podléhat odlišným záručním podmínkám. Více informací o těchto podmínkách získáte stisknutím ikony "Záruka" umístěné u každého výrobku nebo od prodejce společnosti Ford. Namontované příslušenství může mít vliv na spotřebu vozidla. Slovní označení Bluetooth® a loga jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth® SIG, Inc. Veškeré jejich použití společností FORD MOTOR COMPANY je předmětem licence. Slovní označení iPhone/iPod a loga jsou vlastnictvím společnosti Apple Inc. Další ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.