VÍTEJTE V ONLINE KATALOGU PŘÍSLUŠENSTVÍ FORD

Pokud potřebujete určitý doplněk, chcete ochránit své vozidlo anebo hledáte, co by vám usnadnilo a zpříjemnilo jízdu – zde najdete několika kliknutími rozsáhlou nabídku příslušenství Ford.

Vyberte vozidlo
Vyberte užitkové vozidlo

Střešní box

Tímto způsobem snadno zvětšíte přepravní kapacitu vozidla. Vysoce kvalitní střešní boxy v naší nabídce zajišťují bezpečnou přepravu a ochranu nejrůznějších nákladů. Většina modelů je vybavena systémem otvírání usnadňujícím přístup z obou stran vozidla. 

DALŠÍ INFORMACE

Tažné zařízení

Nemusíte slevit z nároků na elegantní vzhled vozidla, i když plánujete cestu s přívěsem nebo karavanem. Veškerá tažná zařízení Ford s odnímatelným kulovým čepem jsou navržena s ohledem na jednoduchou manipulaci, úplnou kompatibilitu a snadné připojení k elektrickému systému a systému Multiplex Ford.

DALŠÍ INFORMACE

Zadní žebřík

Dopřejte si nejvyšší pohodlí a snadný přístup k nákladu přepravovanému na střeše.

DALŠÍ INFORMACE

Tato internetová stránka (www.prislusenstvi-ford.cz) je provozována spolecností Ford Motor Company CR. Prístup na tuto internetovou stránku podléhá níže uvedeným smluvním podmínkám pro používání. Prípadne si také prectete Zásady spolecnosti Ford na ochranu soukromí na Internetu.

Všeobecné podmínky

Ford vyvíjí maximální úsilí pri zajištování presnosti informací uvedených na této internetové stránce.

Ford neustále vyhledává zpusoby, jak vylepšit technické parametry, design a výrobu svých vozidel a proto jsou provádeny neustálé zmeny. Zatímco je vyvíjena maximální snaha produkovat co nejmodernejší výrobky a specifikace, tato internetová stránka nesmí být považována za naprosto spolehlivého pruvodce produkty a službami spolecnosti Ford, ani nesmí být brána za nabídku k prodeji jakéhokoliv konkrétního vozidla. Distributori a dealeri nejsou obchodní zástupci Fordu a nemají absolutne žádné oprávnení zavazovat Ford žádnými výslovnými ani implicitními závazky nebo ujišteními. Jakékoliv odkazy na této internetové stránce týkající se rychlosti nebo výkonu nesmí být brány jako podnet nebo doporucení k nebezpecné jízde nebo k jízde rychlostmi prekracujícími povolený limit.

Všechny údaje ohledne úspory paliva jsou uvedeny podle Smernice 93/116/EC. Byly vypocítány s pomocí stejného zkušebního cyklu, jaký je používán pro oficiální kvalifikaci emisí ve výfukových plynech. Není možno je porovnávat s drívejšími hodnotami pro jízdu konstantní rychlostí a jízdu ve meste a lépe vypovídají o skutecné spotrebe paliva za jízdy. Pri normálním používání vozidla se aktuální hodnoty spotreby paliva mohou lišit od výsledku dosažených behem testovacího postupu, a to v závislosti na technice jízdy, stavu vozovky a hustote provozu, na cinitelích vnejšího prostredí a stavu vozidla. Máte-li pochybnosti, konzultujte je se svým dealerem.

Copyright

Všechna práva, vcetne autorských a databázových práv na tuto internetovou stránku a její obsah, jsou vlastnena nebo licencována spolecností Ford, nebo jinak využívána spolecností Ford tak, jak je povoleno príslušnými zákony nebo majitelem autorských práv. Bez predchozího písemného povolení spolecnosti Ford nebo majitele autorských práv nesmíte kopírovat, reprodukovat, publikovat, stahovat, vysílat ani prenášet žádný text, obrázky, grafiku, logo, tlacítka, ikony, snímky a jejich výber a usporádání, žádný základní zdrojový kód nebo software, a to pro žádné komercní nebo verejné úcely.

Nesmíte upravovat, menit nebo vytváret žádné materiály nebo informace na této internetové stránce nebo je používat za jakýmkoliv jiným úcelem než pro své osobní nekomercní použití. Souhlasíte, že budete tuto internetovou stránku používat pouze pro zákonem povolené úcely.

Spolecnost Ford si vyhrazuje právo používat pro své vlastní úcely jakékoliv materiály poskytnuté na této internetové stránce, vcetne textu a obrázku, bud na internetových stránkách nebo jakýmkoliv jiným zpusobem, vcetne propagace. Spolecnost Ford si vyhrazuje právo sledovat materiály zarazené na své internetové stránky a upravovat nebo odstranovat kterékoliv takové materiály.

Odmítnutí odpovednosti

Snažíme se zajistit, aby informace na našich internetových stránkách byly presné, úplné a aktuální. Užíváním techto internetových stránek však souhlasíte, že budete vázáni smluvními podmínkami, které vstupují v platnost v den, kdy poprvé použijete tyto internetové stránky.

Aniž by byla dotcena vaše zákonná práva, internetová stránka a všechny informace, text, jména, obrázky, fotografie, loga, odkazy a ikony a další materiály (bez omezení) jsou poskytovány 'TAK JAK JSOU' a na bázi 'JE K DISPOZICI' bez uvedení záruky nebo povolení, výslovného ci implikovaného. Zvlášte pak nerucíme za presnost nebo kompletnost informací poskytnutých na této internetové stránce, ani nezarucujeme, že používání této internetové stránky bude plynulé nebo bezchybné, ani že na této internetové stránce a jejích serverech nejsou pocítacové viry nebo skryté vady.

V žádném prípade nebude Ford odpovedný žádné osobe za jakoukoliv škodu nebo ztrátu, která by vznikla z používání jakýchkoliv informací uvedených na našich internetových stránkách nebo produktu zobrazených na našich internetových stránkách, vcetne (bez omezení) neprímých nebo následných škod nebo jakýchkoliv škod jakéhokoliv druhu, vzniklých používáním nebo ztrátou používání, dat nebo zisku, at pri pusobení smlouvy, z nedbalosti nebo jiné protiprávní cinnost, vzniklé z nebo v souvislosti s používáním techto internetových stránek.

Bez ohledu na cokoliv jiného v techto smluvních podmínkách, nebudeme odpovedni za reklamace související s funkcností nebo dostupností techto internetových stránek.

Ochranné známky

Všechna jména, obrázky nebo loga oznacující Ford jsou chránené obchodní znacky Fordu. Všechny obchodní známky, produkty, služby a názvy spolecností tretích stran uvedené na této internetové stránce jsou ochrannými známkami, servisními známkami a obchodními názvy jejich príslušných majitelu. Ford neposkytuje povolení k jejich používání jinou osobou než majitelem. Jakékoliv takové použití muže zpusobit porušení práv majitele.

Externí odkazy

Ford nereprezentuje, nezarucuje, neschvaluje ani nezodpovídá za jakékoliv cizí internetové stránky, které mohou odkazovat na tuto internetovou stránku nebo na které muže být z této internetové stránky odkazováno. Jakákoliv cizí internetová stránka, kterou navštívíte kliknutím na odkaz na této internetové stránce, je mimo kontrolu spolecnosti Ford a navštevujete ji zcela na své vlastní nebezpecí.

Odmítnutí odpovednosti za software

Software stahovaný z této internetové stránky je dukladne prohlížen a testován ve všech fázích výroby, avšak - jak je tomu u každého nového softwaru - presto doporucujeme, abyste jej pred použitím zkontrolovali antivirovým programem. Dále doporucujeme, abyste si pred použitím tohoto softwaru vytvorili aktualizovanou zálohu souboru uložených na vašem pevném disku. Ford nemuže být zodpovedný za jakékoliv porušení, poškození a/nebo ztrátu dat ve vašem datovém nebo pocítacovém systému, ke kterému by mohlo dojít pri používání tohoto softwaru. Pred nainstalováním jakéhokoliv softwaru na pocítac zapojený do síte se poradte se svým správcem síte.

Soudní pravomoc

Tyto Smluvní podmínky budou rízeny a vykládány podle zákonu Anglie a Walesu. Vzniklé spory budou spadat výhradne do jurisdikce soudu Anglie a Walesu.

Pokud by bylo stanoveno, že nekterá z techto podmínek je nezákonná, neplatná nebo jinak nevynutitelná kvuli zákonum kterékoliv zeme nebo státu, ve které mají tyto podmínky platit, taková podmínka bude oddelena a vypuštena z daného bodu. Všechny ostatní podmínky používání a Smluvní podmínky zustanou plne platné a budou i nadále závazné a vynutitelné.

Ford si vyhrazuje právo kdykoliv zmenit kterékoliv ze svých smluvních podmínek zverejnením zmen online.

Pokud nesouhlasíte s temito podmínkami v plném rozsahu, musíte tuto internetovou stránku okamžite prestat používat.

Ochrana dat

Prectete si, prosím, níže uvedené Zásady spolecnosti Ford na ochranu dat na Internetu. K této informaci se vztahuje také rada casto kladených otázek (FAQ), které jsou též k dispozici online. Pokud máte nejaké konkrétní otázky, které nejsou zahrnuty v oddíle FAQ, pošlete nám, prosím, svuj dotaz na adresu Ford Motor Company s. r. o., Karolinská 654/2, Praha 8.

Zásady ochrany dat na Internetu

Spolecnost Ford Motor Company s. r. o. respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštíví její internetové stránky a veškeré informace shromáždené o vás budou za prvé použity ke splnení jakékoliv služby, kterou budete prípadne požadovat, a za druhé ke zlepšení služeb, které vám jako spolecnost poskytujeme. Toho dosahujeme patricným používáním informací.

Tyto informace nebudou prozrazeny nikomu mimo skupinu spolecnosti Ford Motor Company Group1, mimo její dceriné nebo pridružené spolecnosti, její zastupitelství, dealery nebo uživatele licence a jiné spolecnosti, se kterými Ford pro vás sjednal služby. Bude s nimi nakládáno podle zákonných ustanovení príslušného práva, týkajících se ochrany údaju a mohou být uloženy a zpracovány uvnitr nebo mimo Evropskou unii kdekoliv na svete.

Máte právo jako jednotlivec zjistit, jaké informace o vás máme, a v prípade potreby udelat opravy. Dále máte právo nás požádat, abychom tyto informace nepoužívali. Vyvineme veškeré možné úsilí, abychom respektovali vaše prání. Avšak urcitá právní legislativa, zvlášte související s bezpecnostní problematikou, nebo financní predpisy (napr. pri jednání s Ford Credit) nám v tom mohou zabránit.

Pokud máte nejaké konkrétní otázky, které nejsou zahrnuty v oddíle FAQ, pošlete nám, prosím, svuj dotaz na adresu Ford Motor Company s. r. o., Karolinská 654/2, Praha 8.

1Skupina Ford Motor Company Group (dále jen "FMC") je spolecnost se sídlem ve Spojených státech amerických a v souvislosti s temito Zásadami ochrany soukromí zahrnuje ty spolecnosti, ve kterých Ford vlastní nejméne 50 % spolecnosti (sem patrí spolecnosti Ford v jednotlivých zemích a spolecnosti uvedené níže). Pro úcely této smlouvy spolecnost Ford zahrnuje také automobilku Mazda, ve které Ford vlastní méne než 50 %.
Ford Credit
Lincoln

Cookies

V následujícím textu se dozvíte, co jsou soubory cookie a jak se používají.

Co je cookie?

Cookie je informace v podobe textového retezce. Tento retezec je obsahem cookie souboru, který webový server ukládá do webového prohlížece ve vašem pocítaci, aby si vás zapamatoval. Soubory cookie pomáhají webovým serverum rychleji usporádat obsah svých stránek tak, aby odpovídal vašim preferovaným zájmum. Vetšina významných serveru soubory cookie využívá. Samotné soubory cookie nelze používat k vaší identifikaci.
Cookie bežne obsahuje název domény, z které pochází, dobu své existence a hodnotu, což je obvykle náhodne vygenerované jednoznacné císlo.
Tento webový server používá dva typy souboru cookie:

- docasné soubory cookie, které jsou uloženy ve vašem webovém prohlížeci jen v prubehu trvání relace.
- trvalé soubory cookie, které zustávají uloženy ve vašem webovém prohlížeci mnohem déle (jak dlouho, to závisí na dobe existence konkrétních souboru cookie).

Jak tento webový server soubory cookie používá a které informace do nich ukládá?

Docasné soubory cookie:
- vám dovolují uchovávat si informace pri precházení z jedné stránky na druhou a odstranují potrebu opakovane zadávat urcité údaje
- zajištují v prubehu relace prístup k uloženým informacím

Trvalé soubory cookie:

- pomáhají nám jednoznacne vás identifikovat (pomocí císla, takže nejste identifikováni osobne), jestliže opetovne navštívíte náš server
- umožnují nám uzpusobit obsah stránek a reklamy tak, aby odpovídaly vašim preferovaným zájmum, a zamezují opakovanému zobrazení téže reklamy
- slouží k vytvárení anonymních statistických údaju, pomocí kterých zjištujeme, jak uživatelé naše stránky využívají, a mužeme tomu prizpusobovat jejich strukturu; neumožnují nám osobne vás identifikovat

Cizí soubory cookie

Pres tento webový server k vám mohou pricházet soubory cookie vytvorené jinými servery. Slouží k následujícím úcelum:

- obsluhují reklamu na našem serveru a sledují, zda na ni uživatelé kliknutím reagují
- umožnují rídit, jak casto se vám urcitá reklama zobrazuje
- pomáhají prizpusobit obsah stránek vašim preferencím
- zjištují pocet neznámých návštevníku našich stránek
- zajištují zabezpecení nákupních košíku a transakcí

Jak odstranit soubory cookies

Veškeré soubory cookies, které byly nainstalovány do príslušné složky vašeho internetového prohlížece, lze snadno odstranit.

Následující postup platí pro Pruzkumník Windows:

Spustte program Pruzkumník Windows.
Kliknete na tlacítko „Hledat“ na nástrojové lište.
Zadejte do vyhledávacího pole výraz „cookies“ a zvolte hledání typu „Soubory a složky“.
Kliknete na „Zahájit hledání“.
Dvakrát kliknete na nalezené složky.
Oznacte kterýkoli soubor typu „cookies“.
Stisknete tlacítko „Delete“ na klávesnici.
Pokud používáte jiný správce souboru než Pruzkumník Windows, informace o umístení souboru cookies naleznete v nápovede daného programu.
Povolení a zakázání souboru cookies
V nastavení internetového prohlížece máte možnost povolit nebo odmítnout prijímání souboru cookies. Pokud však tyto soubory zakážete, nekteré interaktivní prvky našich stránek mohou být nefunkcní. Chcete-li být upozorneni pred uložením souboru cookies na pevný disk svého pocítace, ridte se následujícími pokyny:

Používáte-li Internet Explorer 6.0:

Zvolte nabídku „Nástroje“.
Vyberte „Možnosti internetu“.
Kliknete na záložku „Soukromí“.
Upravte nastavení premístením posuvníku.
Upravte nastavení premístením posuvníku.
Prejdete do složky se soubory cookies.
Odstrante veškeré soubory v této složce.
Po odstranení souboru nezustanou ve vašem pocítaci žádné soubory cookies a váš internetový prohlížec nebude žádné další soubory cookies prijímat.
Používáte-li Internet Explorer 7.0:
Ukoncete program Internet Explorer 7 a zavrete všechna okna programu Pruzkumník Windows.
Kliknete na „Start“, poté „Spustit“, zadejte „inetcpl.cpl“, stisknete ENTER.
V záložce „Obecné“ kliknete na „Odstranit“ v sekci Historie prohlížení dialogového okna Vlastnosti internetu.
V dialogovém okne Odstranit historii prohlížení kliknete na „Odstranit soubory cookie“.
V dialogovém okne Odstranit soubory cookie kliknete na „Ano“.
Používáte-li Internet Explorer 8.0:
Kliknete na „Bezpecnost“ na príkazové lište.
Zvolte „Odstranit historii prohlížení“.
Vyberte soubory cookies a kliknete na „Odstranit“.
Alternativou muže být nová funkce programu Internet Explorer 8, která dovoluje uživatelum prohlížet Internet, aniž by byly zaznamenávány jakékoli informace o navštívených stránkách (vcetne souboru cookies). Funkci aktivujete takto:
Kliknete na „Bezpecnost“ na príkazové lište.
Zvolte možnost „Procházení se službou InPrivate“.
Pokud používáte nekterou ze starších verzí programu Internet Explorer, která není v tomto prehledu uvedena, navštivte prosím webové stránky spolecnosti Microsoft a nainstalujte si novejší verzi.

Používáte-li Mozilla Firefox:

Zvolte „Nástroje“, potom „Možnosti“ (nebo „Upravit | Predvolby“ v Linuxu).
Zvolte „Soukromí“.
Na panelu Cookies kliknete na „Zobrazit Cookies“.
Chcete-li odstranit jeden soubor cookies, oznacte ho v seznamu a Kliknete na „Odstranit cookies“.
Chcete-li odstranit všechny soubory cookies, Kliknete na tlacítko „Odstranit všechny cookies“.
Používáte-li Google Chrome:
Zvolte v nabídce „Nástroje“ položku „Možnosti“.
Kliknete na kartu Pod poklickou a vyhledejte cást „Ochrana osobních údaju“.
V cásti Nastavení souboru cookies kliknete na tlacítko „Zobrazit soubory cookies“.
Chcete-li smazat celý seznam, kliknete na tlacítko „Odebrat vše“.
Chcete-li smazat konkrétní soubor cookies, vyberte web, který soubor vytvoril, a kliknete na tlacítko „Odebrat“.
Až budete hotovi, kliknete na tlacítko „Zavrít“.
Používáte-li Safari:
Zvolte „Preferences“ z nabídky Safari.
Kliknete na ikonu „Security“.
Kliknete na tlacítko „Show cookies“.
Vyberte soubory cookies, které chcete odstranit.
Stisknete tlacítko Remove.

PRUVODCE SOUBORY COOKIE

V zájmu uživatelské prívetivosti a možnosti speciálne upravit obsah stránek pro každého návštevníka využívá spolecnost Ford na svých webových stránkách technologie jako cookies, pixely a místní úložište. Tento pruvodce vám co nejsrozumitelnejší formou vysvetlí, co to cookies jsou, jaký je úcel cookies použitých na webu spolecnosti Ford a jaké máte možnosti je omezit ci smazat.

Co je to cookie?

Technologii cookies (angl. kolácek, sušenka) používá témer každá webová stránka. Cookie je malý soubor, jenž si pamatuje ruzná nastavení internetové stránky. Pri první návšteve stránky se tento soubor prostrednictvím prohlížece uloží v pocítaci, a když pri další návšteve ze stejného pocítace prohlížec zjistí, že se na vašem pocítaci nachází relevantní cookie (která napr. obsahuje název stránky), využije data, jež cookie obsahuje, a odešle je zpátky na stránky. Díky tomu webová stránka “zjistí”, že jste stránku již navštívili, a muže podle toho v nekterých prípadech upravit zobrazený obsah.

Prednosti cookies

Nekteré cookies jsou velmi užitecné, nebot zvyšují uživatelskou prívetivost opakovane navštevovaného webu. Použijete-li stejný pocítac a prohlížec, zapamatují si napríklad vaše preference nebo nám pomohou zjistit, jak naše stránky využíváte, a upraví obsah podle vašich zájmu a potreb. Žádná z cookies použitých na našich stránkách nesbírá informace, jež by obsahovaly vaše osobní identifikacní údaje.

Níže uvedená tabulka zobrazuje seznam hlavních cookies, jež jsou použity na webových stránkách spolecnosti Ford, vcetne vysvetlení, kde se vyskytují a jaký je jejich úcel.

Omezení a mazání cookies

Prejete-li si zmenit nastavení cookies ze stránek spolecnosti Ford (prípadne jakýchkoli jiných webu), eventuálne je úplne zablokovat a smazat, mužete tak ucinit v nastavení prohlížece.

Vetšina prohlížecu povoluje schválení nebo odmítnutí všech cookies, schvalování pouze urcitých typu cookies, prípadne vás muže upozornit pokaždé, když chce stránka stáhnout cookie. Smazat uložené cookies je rovnež velmi jednoduché.

Postup omezení a smazání cookies se u jednotlivých prohlížecu muže lišit. Presný návod pro svuj prohlížec zjistíte volbou Nápoveda v menu svého prohlížece, poprípade návštevou stránky http://www.aboutcookies.org (anglicky), jež krok za krokem vysvetlí, jak omezit ci smazat ukládání cookies ve vetšine prohlížecu.